NCDP

NCDP
23 Jul 2017

RUM är en av medlemsorganisationerna i Riksteaterns projekt ”Nordiskt centrum för Distansutveckling” där målet är att bygga en användbar digital plattform för distansundervisning på såväl individuell nivå som i ensemble och orkester. Läs mer på hemsidan https://tnt.riksteatern.se/ncdu eller i deras egna text nedan.

”Under de senaste åren har Riksteatern tillsammans med  nordiska partners inom scenkonst, forskning och utbildning testat och utvecklat format för ”närvaro på distans” för tillgänglighet och nya former för scenkonst och utbildning inom TNT, http://tnt.riksteatern.se/

Nästa steg tar TNTnätverket med att skapa en långsiktig plattform NCDU (Nordiskt centrum för Distansutveckling) som kan stöda samarbetsparter i hela Norden.

Det är dyrt och tungt att jobba projektbaserat med infrastruktur och teknik därför vill vi gå vidare med en nordisk plattform NCDU, där man kan få tillgång både till teknik och kompetens för distansproduktioner eller undervisning utan kostnad. Får vi igång plattformen kan man sedan bestämma om man vill utnyttja det eller ej i sin verksamhet men JUST NU behöver vi ert moraliska stöd för att förankra planerna hos de nordiska regeringarna.

Vi önskar att ni stödjer tillkomsten av NCDU och ett framtida nordiskt samarbete kring distansundervisning och scenkonst på distans – Det behövs adress och kontaktperson, inga åtaganden i övrigt.

Anmäl intresse på  länken eller med ett mail till mig på alma.ericsson@riksteatern.sehttps://tnt.riksteatern.se/ncdu

Skicka gärna vidare till andra aktörer inom scenkonst som har intresse av distansutveckling eller som du kanske planerar samarbeta med i framtiden lokaler, musikutbildningar dela och bjud in att anmäla intresse.”

Dela