Pressmeddelande RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Pressmeddelande RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
02 Sep 2017

Det offentliga stödet till ungdomsorganisationer minskar med omkring 20 procent per år och medlem. Det är en direkt följd av den fördelningsnyckel som infördes av dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor), för sex år sedan, 2011. Genom att i fördelningsnyckeln gynna små organisationer – 1000 – 1500 medlemmar i fem föreningar fördelade över landet för att få ett bidrag på 1,15 miljoner – har det blivit ett incitament att starta nya organisationer men inte låta dem växa. Detta är glädjande att vi blir fler nationella organisationer men det beräknade tillskottet av ungdomsorganisationer på 1-2 per år, har blivit 6-9 per år, utan att det tillförts nya pengar.

Detta har fått mycket kännbara konsekvenser för hela ungdomsrörelsen.

De fyra största ungdomsorganisationerna, Scouterna, Sverok (Spelhobbyförbundet),  RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och Sveriges elevkårer, har därför idag lämnat in en skrivelse till utbildningsdepartementet och kulturdepartementet i vilken vi beskriver en mycket oroande utveckling. Skrivelsen bifogas.

För frågor kontakta RUMs förbundsordförande Anna Edlund på telefon 070-3942382.

Läs skrivelsen här!

Dela