Stockholm

Distriktsordförande
Linus Hansson
0704-30 93 60
linus@rum.se

Distriktskassör
Johan Bergsten
070 -494 38 03
johan0622@gmail.com

Distriktskonsulent
Helena Martinsson
0725-868454
helena@rum.se

Under våren 2017 även delvis:
 Distriktskonsulent 
Ulrika Tångring
0725-868240
ulrika@rum.se

Org nr: 802013-1762
Plusgiro: 950 906-8