Malmöhus Bidrag m.m.

Från Malmöhusdistriktet finns möjlighet att söka aktivitetsbidrag för de arrangemang som motsvarar distriktets regler.

 

Aktivitetsbidrag Malmöhus

Nedan finns detaljerade bestämmelser och beloppsgränser samt blanketter för ansökan och redovisning av aktiviteter.

Malmohus_Allmänna bestämmelser 2014

Malmohus_Aktivitetsbestämmelser 2014

Ansökningsblankett Aktivitet

Redovisningsblankett Aktivitet

 

I filmerna under så visar vi hur du ansöker och redovisar en aktivitet.

 

Stadgar Malmöhus

I dokumentet nedan hittar du RUM Malmöhusdistriktets stadgar.

Distriktsstadgar RUM Malmöhus