Bidrag för deltagande i konsert/kurs

Regler för bidragsansökan, enskild deltagare vid konserter/kurser

Här kan du som enskild deltagare på en konsert/kurs ansöka om bidrag för dina utgifter.

Krav för att få bidrag
  • Kursen/projektet/konserten ska vara arrangerad av RUM/en RUM-förening.
  • Du ska vara RUM-medlem
Såhär går det till

Bidrag beviljas löpande under året. För att söka bidrag använder du förmuläret nedan. Styrelsen i RUM Örebro går sedan igenom din ansökan och beslutar om den ska godkännas. Vi hör av oss så fort styrelsen har tagit ett beslut.

Vi hjälper dig gärna genom att svara på frågor och funderingar!

Namn på kurs som jag söker ersättning för

Beskriv kortfattat konserten/kursen

Datum för konserten/kursen

Datum för konserten/kursen

Summa jag ansöker om
kr

Vad jag kommer använda bidraget till. (Ex. resor, deltagaravgift etc)

Målsmans namn (om du är under 18 år)

Min/målsmans bank

Mitt/målsmans bankkontonr (inkl. clearingnr)

Förening jag tillhör

Mitt namn

Telefon

E-post