Sök bidrag för projekt/konserter/kurser

Regler för bidragsansökan, projekt/konserter/kurser

Din förening får ett bidrag på 20 kronor per medlem varje år. Utöver detta kan ni söka bidrag för olika projekt som er förening genomför. Det kan vara allt från konserter, föreställningar och uppvisningar till kurser, elevdemokratiprojekt med mera. Kontakta oss gärna om du är osäker på om ditt projekt kan få stöd från oss.

Krav för att få bidrag
  • Din förening ska vara medlem i RUM Örebro
  • Projektet ska ha kulturanknytning
  • Om ni får bidrag ska RUM synas i er marknadsföring, till exempel att RUM:s logotyp finns på er affisch eller att vi på annat sätt får synas i samband med ert projekt.
  • Efter genomfört projekt ska en projektrapport skickas till kassören (peter.carell@bahnhof.se)
Såhär går det till

Bidrag beviljas löpande under året. För att söka bidrag använder du förmuläret nedan. Styrelsen i RUM Örebro går sedan igenom din ansökan och beslutar om den ska godkännas. Vi hör av oss så fort styrelsen har tagit ett beslut.

Vi hjälper dig gärna genom att svara på frågor och funderingar!

Namn på kurs som jag söker ersättning för

Beskrivning av projektet

Datum för projektet

Plats och ort för genomförande av projektet

Summa vi ansöker om
kr

Vad kommer bidraget att användas till? (Ex. resor, deltagaravgift etc)

Föreningens bank

Clearingnummer

Kontonummer

Föreningens namn

Ansvarig person

Telefonnummer till kontaktperson

E-post till kontaktperson