Kursansökan – Skaraborg

Regler för stödansökan, projekt/konserter/kurser

Läs reglerna nedan innan ansökan skickas in. Ansökan ska vara inne senast 1 maj för hösten och 1 december för våren. Frågor eller funderingar? Kontakta gärna distriktskonsulent Pia Hjalmarsson (pia.hjalmarsson@rum.se, 073-3767794)

 • Du kan få max 60 kr per deltagardag (deltagardagar = antalet kursdagar * antal deltagare). Exempel: En kurs på 2 dagar med 25 deltagare = 50 deltagardagar.
 • Det måste vara minst 3 h schemalagd tid per dag/tillfälle.
 • Om det finns särskilda behov kan ni söka ett extra bidrag. Dit räknas t ex behov av extra lärare, krav på särskilda lokaler, utrustning eller annan anpassning etc.
 • Utöver detta kan ni söka bidrag för olika projekt som er förening genomför. Det kan vara allt från konserter, föreställningar och uppvisningar till kurser, elevdemokrati projekt med mera. Kontakta oss gärna om du är osäker på om ditt projekt kan få stöd från oss.

Krav för att få bidrag

 • Ansökan ska vara inne senast 1 maj för hösten och 1 december för våren.
 • Aktiviteten ska genomföras i Sverige.
 • Deltagarna ska vara bosatta i Västra Götaland vara mellan 7-25 år. Bidrag utgår ej till barn under sju år.
 • Bidrag utgår ej till årsmöte, fest eller tävling.
 • Vill ni använda bidraget till att dela ut lärarlöner och vill ha hjälp med att sköta administration av skatt etc. kan vi hjälpa er med det. Kostnad för skatt och sociala avgifter ingår då i bidraget från RUM.
 • Det går att söka som intern eller extern. Intern innebär att du/ni är medlemmar i RUM och extern betyder att ni inte är medlemmar. Du som söker kan vara en förening, en person med eget företag, eller en enskild person. Vi ger bidrag till medlemmar i första hand, och bidrag till externa samarbetspartners i andra hand.
 • Projektet ska ha kulturanknytning
 • Om ni får bidrag ska RUM synas i er marknadsföring, till exempel att RUM:s logotyp finns på er affisch eller att vi på annat sätt får synas i samband med ert projekt.
 • Kursen ska rikta sig till deltagare även utanför den egna hemkommunen. Inbjudan sker via RUM:s kanaler samt via era egna.

Slutredovisning

Slutredovisning ska ske senast en månad efter avslutad aktivitet. Den ska omfatta deltagarlista med namn, adress, personnummer samt slutgiltigt schema / programblad över aktiviteten.

Såhär går det till

Bidrag beviljas löpande under året. För att söka bidrag använder du formuläret nedan. Styrelsen i RUM Skaraborg går sedan igenom din ansökan och beslutar om den ska godkännas. Vi hör av oss så fort styrelsen har tagit ett beslut.

Vi hjälper dig gärna genom att svara på frågor och funderingar!

Föreningens namn

Till vilket distrikt hör föreningen?
GöteborgSkaraborgSödra ElfsborgFyrbodalVet ej

Namn på kurs som jag söker stöd för

Beskrivning av projektet

Datum för projektet

Plats och ort för genomförande av projektet

Summa vi ansöker om
kr

Vad kommer bidraget att användas till? (Ex. resor, deltagaravgift etc)

Vad behöver ni stöd för?
Ekonomiskt stödMarknadsföringAnmälningsformulärAnställning av instruktörStudiecirkelanmälning Kulturens bildningsförbundÖvrigt

Föreningens bank

Clearingnummer

Kontonummer

Ansvarig person

Telefonnummer till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Budget

Schema

För ytterligare funderingar, kontakta distriktskonsulent Pia Hjalmarsson via pia.hjalmarsson@rum.se.