Redovisning av bidrag, RUM Värmland

Redovisning av bidrag.

• Fyll i redovisningsblanketten. Bifoga deltagarlista, denna ska innehålla namn och personnummer till deltagarna.

• Redovisningen ska vara inlämnad senast 1 månad efter avslutad kurs. Hålls kursen i november ska redovisningen vara ifylld senast 1 december. Vill ni ha en kurs i december – kontakta distriktskonsulenten.

• Skicka gärna in en bild från kursen som vi kan använda i vår marknadsföring på hemsida/facebook etc. Tänk på att fråga de som är med på fotot om tillåtande av publicering.

• Kursansvarig ansvarar för att bidraget används på ett korrekt sätt. I annat fall förbehåller sig styrelsen rätt att begära ytterligare redovisning.

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna distriktskonsulenten anna.gustafson@rum.se, 072-2072078.

Namn på kurs som redovisas för

Vad användes bidraget från RUM Värmland till?

Vad gjorde ni under kursen? (Skriv in schema här eller bifoga ett separat dokument med tider och dagar)

Vad blev succé?

Vad kan ni utveckla?