Sök bidrag för projekt/konserter/kurser

Regler för bidragsansökan, projekt/konserter/kurser

Läs reglerna nedan innan ansökan skickas in. Ansökan ska vara inne senast 1 maj för hösten och 1 december för våren. Frågor eller funderingar? Kontakta gärna distriktskonsulent Anna Gustafson (anna.gustafson@rum.se, 072-2072078)

 • Du kan få max 150 kr per deltagardag (deltagardagar = antalet kursdagar * antal deltagare). Exempel: En kurs på 2 dagar med 25 deltagare = 50 deltagardagar. Detta kan då ge upp till 7 500 kr.
 • Om det finns särskilda behov kan ni söka ett extra bidrag. Dit räknas t ex behov av extra lärare, krav på särskilda lokaler, utrustning eller annan anpassning etc.
 • Utöver detta kan ni söka bidrag för olika projekt som er förening genomför. Det kan vara allt från konserter, föreställningar och uppvisningar till kurser, elevdemokrati projekt med mera. Kontakta oss gärna om du är osäker på om ditt projekt kan få stöd från oss.
Krav för att få bidrag
 • Ansökan ska vara inne senast 1 maj för hösten och 1 december för våren.
 • Deltagarna ska vara bosatta i Värmland och flertalet mellan 7-25 år. Bidrag utgår ej till barn under sju år.
 • Deltagarna får inte vara färre än 7 st eller fler än 35 st.
 • Kursledare får inte räknas som kursdeltagare.
 • Bidrag utgår ej till årsmöte.
 • Vill ni använda bidraget till att dela ut lärarlöner och vill ha hjälp med att sköta administration av skatt etc. kan vi hjälpa er med det. Kostnad för skatt och sociala avgifter ingår då i bidraget från RUM.
 • Det går att söka som intern eller extern. Intern innebär att du/ni är medlemmar i RUM och extern betyder att ni inte är medlemmar. Du som söker kan vara en förening, en person med eget företag, eller en enskild person. Vi ger bidrag till medlemmar i första hand, och bidrag till externa samarbetspartners i andra hand.
 • Projektet ska ha kulturanknytning
 • Om ni får bidrag ska RUM synas i er marknadsföring, till exempel att RUM:s logotyp finns på er affisch eller att vi på annat sätt får synas i samband med ert projekt.
 • Kursen ska rikta sig till deltagare även utanför den egna hemkommunen. Inbjudan sker via RUM:s kanaler samt via era egna.

Tidskrav

 • En kurs får inte pågå längre än två veckor.
 • En studietimme är 45 minuter.
 • En endagsutbildning ska vara minst 6 timmar.
 • En tvådagarsutbildning ska vara minst 10 studietimmar. Ingen dag får understiga 4 timmar. (Exempel: dag ett: 4 timmar, dag två: 6 timmar).
 • För utbildning som är längre än två kursdagar krävs minst 6 studietimmar per dag. Första och sista dagen ska vara minst 4 studietimmar.
Såhär går det till

Bidrag beviljas löpande under året. För att söka bidrag använder du formuläret nedan. Styrelsen i RUM Värmland går sedan igenom din ansökan och beslutar om den ska godkännas. Vi hör av oss så fort styrelsen har tagit ett beslut.

Vi hjälper dig gärna genom att svara på frågor och funderingar!

Namn på kurs som jag söker ersättning för

Beskrivning av projektet

Datum för projektet

Plats och ort för genomförande av projektet

Summa vi ansöker om
kr

Vad kommer bidraget att användas till? (Ex. resor, deltagaravgift etc)

Föreningens bank

Clearingnummer

Kontonummer

Föreningens namn

Ansvarig person

Telefonnummer till kontaktperson

E-post till kontaktperson