Dokument

Stadgar
Här finner du Distriktsstadgar för RUM Västernorrland.

Bidragsansökan
Under 2017 kommer styrelsen att arbeta fram en digital blankett för bidragsansökan. Tills vidare går det bra att maila ansökan om bidrag till daniel@rum.se. Ansökan bör innehålla information om aktiviteten man söker bidrag för, datum, totalkostnad, antal deltagande medlemmar och andra sponsorer/intäktskällor etc.

Marknadsföringskommittén
Marknadsföringsavtal förmyndare