Föreningar

RUM Västernorrland innefattar år 2017 föreningarna:

Härnösands Paradorkester  Timrå Kulturskolas Ensembler
Härnösands Suzukiförening  Ånge Musikskolas Elevförening
Kulturskolans Stråkorkester Kramfors  Änget ADLIB
Musiklinjen Kapellsberg Örnsköldsviks Barn- och Ungdomsjazzförening
Sundsvalls Kulturskolas Elevförening Örnsköldsviks Ungdomssymfoniker
 Sundsvalls Paradorkester