SPETS

SPETS är RUMs ledarskapsutbildning för ungdomar 16-20 år.

Kursen har följandeområden som fokus på följande områden:
Förenings- och mötesteknik
Gruppdynamik och teambuildning
Ledar- och främjartekniker
Feedback
Ledarskap och personlig utveckling

Kursen är 4 helger lång, vi startar lördagmorgon och avslutar söndag eftermiddag. Vi vill att ni kommer till Stockholm under fredagkvällen.

Hösten 2017 är det följande helger som kursen kommer att genomföras:
8-10 sept
29 sept-1 okt
27-29 okt
24-26 nov

Kostnaden för kursen är 5000 kr, då ingår  även resa till och från kurshelgerna.

Anmäl dig till SPETS 2017 här.

Har du några frågor kontakta RUMs utbildningskonsulent Hanna, hanna@rum.se eller 070 282 25 60.